Më tregoni njerëzit e Karagandës, tani në spitalet e lindjes, fëmijëve u jepet një injeksion i VIKASOL. A është kjo një procedurë e detyrueshme ose me pëlqimin e nënës?

Banorët e shpejtë të Karaganda, tani në maternitete, fëmijëve u injektohet VIKASOL. A është kjo një procedurë e detyrueshme apo me pëlqimin e nënës? Shkruaj një heqje dorë me shkrim paraprakisht. Dhe kjo është për ata që e konsiderojnë veten më së shumti ...

A mund të ha oriz nënë pleqsh ???

A mund të ha oriz për nënën time gjidhënëse ??? Ju mundeni ...))) ... Jam i befasuar për mumiet - ju mund të hani pothuajse gjithçka thjesht duke prezantuar produkte të reja - hani pak dhe shikoni reagimin e fëmijës - nëse jashtëqitja është normale dhe nuk ka reaksione alergjike, atëherë ...