Më tregoni njerëzit e Karagandës, tani në spitalet e lindjes, fëmijëve u jepet një injeksion i VIKASOL. A është kjo një procedurë e detyrueshme ose me pëlqimin e nënës?

Më tregoni njerëzit e Karagandës, tani në spitalet e lindjes, fëmijëve u jepet një injeksion i VIKASOL. A është kjo një procedurë e detyrueshme ose me pëlqimin e nënës? Shkruani paraprakisht një dorëheqje me shkrim. Dhe kjo është për ata që e konsiderojnë veten më të ...