Çfarë është trajnimi i intervalit?

Çfarë është trajnimi interval? Trajnimi interval është një kompleks ushtrimesh fizike me intensitet dhe orientim të ndryshëm, të kombinuara sipas parimit të ngarkesave alternative. Mos harroni se trajnimi me interval është një aktivitet me intensitet të mesëm deri në të lartë, kështu që ...

Më trego ku është trapezoid

Më tregoni se ku është trapezi. Muskuli trapezi (Latin musculus trapezius) është një muskul i gjerë i rrafshët që zë një pozicion sipërfaqësor në pjesën e prapme të qafës dhe në pjesën e sipërme të shpinës. Muskuli trapezi ka formën e një trekëndëshi, baza ...

Çfarë po pompon?

çfarë është pompimi? !!!! Pompimi - siç e thanë të gjithë tashmë, kjo është pompim i muskujve (në mënyrë që të zgjerohet fascia (çantat në të cilat ndodhen organet dhe muskujt në mënyrë që t'i mbrojë ato dhe t'i ruajë ato në origjinal ...