Si rritet orizi?

Si rritet orizi? http://ru.wikipedia.org/wiki/Rice Rice (Latin ose # 253; za) është një gjini e bimëve barishtore vjetore dhe shumëvjeçare të familjes së drithërave; kultura e drithërave. Titulli: Fjala oriz u shfaq në Rusi vetëm në fund të shekullit 19, duke qenë një derivat ...

Çfarë është misri?

Çfarë është misri? Kokërr me cilësi më të ulët, të destinuar për ushqim të kafshëve (kuaj, për shembull). ajo është një kokërr që nuk është i përshtatshëm për ushqimin e njeriut në aspektin e parametrave, por është mjaft i përshtatshëm për ushqimin e kafshëve ...