shpjegoj

Shpjegoni Kur bëni ndonjë studim, zgjidhen dy grupe. Grupi eksperimental përfshin fëmijë me të cilët kryhet punë për të formuar diçka duke përdorur ndonjë metodë specifike. Në kontroll - fëmijët me të cilët të tillë ...