Mbyllja e televizorit

TV bllokohet mbrojtjen e fëmijëve si pllaka seklokeramicheskih dhe ka një funksion i tillë i kërkesës në fletën e të dhënave #10064; Set. #10064; fjalëkalimi SMART # 10064; #10064, #10174, #10064; Settings # 10064, #10137, #10064, LOCK # 10064, #10137, #10064; Set. #10064; Fjalëkalimi Vendos ose ndryshon TV #9998 fjalëkalim; fjalëkalimin e parazgjedhur #12300; 0000 # 12301 ;. ...

Cili është dallimi në mes të ngrirjes së ulët, mungesës së ujit dhe sistemit të ftohjes më të ftohtë? A mund të jetë në një gjuhë të qasshme?

Cili është dallimi në mes të ngrirjes së ulët, mungesës së ujit dhe sistemit të ftohjes më të ftohtë? A mund të jetë në një gjuhë të qasshme? Asnjë frost nuk është një teknologji e përparuar që pajis frigoriferin me mure jo-ngrirëse, shkrirje automatike dhe ftohje me cilësi të lartë ...