Në quit të ri. në qira disa linja të pakuptueshme-HVS në ONE, GVS në ONE dhe dritë shumë. Dhe gjithashtu grafik-normativ. Kush e di?

Në një suitë të re. ka disa linja të pakuptueshme për qiranë - furnizimi me ujë të ftohtë për ONE, furnizimi me ujë të nxehtë për ONE dhe drita gjithashtu. Dhe gjithashtu kolona-Norma. Kush e di? standarde - në mënyrë që ata të dinë se kur matësi do të përfundojë periudhën e verifikimit ...