pas vdekjes së njërit prej bashkëshortëve që trashëgojnë banesat? gruan dhe fëmijët. ose në fillim të një gruaje, dhe pas vdekjes së saj është tashmë

pas vdekjes së njërit prej bashkëshortëve që trashëgojnë banesat? gruan dhe fëmijët. ose në fillim të një gruaje, dhe pas vdekjes së saj fëmijët, bashkëshortët, prindërit e të ndjerit janë tashmë në të njëjtën kohë të mbijetuar. Bashkëshorti i mbijetuar dhe fëmijët ...