Si të njohim të paaftë

Si të deklaroheni të paaftë "Procedura" është mjaft e gjatë. 1. Shkuarja në gjyq. 2. Ekzaminimi psikiatrik (spitalor ose ambulator) 3. Miratimi i një vendimi gjyqësor (njohja si e paaftë ose refuzimi i deklarimit të paaftësisë) Në përgjithësi ...

Çfarë është një UFC?

Çfarë është UFC? Ky është një erëz Thesari Federal (Thesari i Rusisë) një organ federal ekzekutiv (shërbimi federal), i cili, në përputhje me legjislacionin e Federatës Ruse, kryen funksione të zbatimit të ligjit për të siguruar ekzekutimin e buxhetit federal, para të gatshme ...