që do të blihej në mënyrë të tillë që atëherë të jetë fitimprurëse për të marrë me qira, përveç pasurive të patundshme, me këtë opsion gjithçka është e qartë

çfarë do të blini, në mënyrë që më vonë të jetë e dobishme të marrësh me qira, përveç pasurive të patundshme, me këtë opsion gjithçka është e qartë se ku është turma - është më lehtë të marrësh me qira, madje edhe anije dhe katamarane, të paktën ...