çfarë bën menaxheri

çfarë bën menaxheri Po! Duket se përgjigja është dhënë nga ai vetë: Menaxheri i IT 1323 Menaxheri i IT është drejtuesi i departamentit të IT (Teknologjia e informacionit e teknologjisë së informacionit), funksioni i tij është të menaxhojë këtë departament. Departamenti i IT-së merret me gjithçka ...