çfarë bën menaxheri

çfarë bën menaxheri? Po! Duket sikur vetë përgjigja është dhënë: IT manager 1323 IT manager është kreu i departamentit IT (teknologjia informative e teknologjisë së informacionit), funksioni i tij është të menaxhojë këtë departament. IT-departamenti merret me gjithçka, ...