Çfarë është fitimi i bilancit?

Çfarë është fitimi i bilancit të gjendjes ?? Fitimi i bilancit është një tregues i gjendjes financiare të një institucioni kreditor dhe financiar të përdorur nga menaxhmenti për vendimmarrje dhe rregullim ndërbankar. Fitimi i Bilancit është fitimi total, total i ndërmarrjes së marrë për një të caktuar ...