Cilat janë materialet jolikuide?

Cilat janë materialet jolikuide? Bilancet e magazinave, të reja dhe të përdorura. materialet që janë të vështira për t'u zbatuar shpejt. Stoqe Pronat e inventarizuara të paligjshme, të papërdorura dhe të parealizueshme, që rezultojnë nga planifikimi i dobët dhe përkeqësimi i cilësisë ...