Punonjësi u martua, ndryshoi emrin e saj të fundit, çfarë duhet të bëni, çfarë lloj të dhënash dhe ku? Unë jam një oficer i ri i personelit, jam i hutuar

Punonjësi u martua, ndryshoi emrin e saj të fundit, çfarë duhet të bëni, çfarë lloj të dhënash dhe ku? Unë jam një oficer i ri i personelit, unë jam i hutuar. Regjistro në librin e punës, shkruaj emrin e vjetër të vjetër për të shkruar një të re, dhe mbi koren e një pune ...

kemi një mosmarrëveshje, ndihmojmë të kuptojmë: cili është dallimi në mes të një menaxher të drejtpërdrejtë dhe një drejtuesi të drejtpërdrejtë.

kemi një mosmarrëveshje, më ndihmoni të kuptoj se si menaxheri i drejtpërdrejtë ndryshon nga ai i drejtpërdrejtë. Shpesh dhe dendur tek ne këto koncepte kombinohen. Sidoqoftë, mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë është mbikëqyrësi, vartësia e të cilit jeni ...