Ku mund të marr një pyetësor për një pajisje në Pyaterochka? Unë dua të plotësoj saktë paraprakisht.

Ku mund të marr një pyetësor për një pajisje në Pyaterochka? Unë dua të plotësoj saktë paraprakisht. Formulari i aplikimit për punë. Shembull (i plotësuar nga aplikanti me dorën e tij) 1. Mbiemri __________________________ Emri ____________________________ Patronim _________________________ 2. Nëse keni ndryshuar mbiemrin tuaj, ...