A mundet dikush të sugjerojë se çfarë artikulli 81 është për artikullin 2 dhe artikullin 178 për kontratën e punës. Çfarë thotë?

A mundet dikush të sugjerojë se çfarë artikulli 81 është për artikullin 2 dhe artikullin 178 për kontratën e punës. Çfarë thotë? Neni 178. Përfitimet e ndërprerjes së kontratës Pas përfundimit të kontratës së punës në lidhje me likuidimin e një organizate ...

pyetësori për pajisjen në "Pyaterochka" ku mund të merrni? Dua të plotësoj saktësisht paraprakisht.

pyetësori për pajisjen në "Pyaterochka" ku mund të merrni? Dua të plotësoj saktësisht paraprakisht. Formulari i aplikimit për punësim. Shembull (i plotësuar nga aplikanti me dorën e tij) 1. Mbiemri __________________________ Emri ____________________________ Patronimi _________________________ 2. Nëse ndryshoni emrin, ...