A mundet dikush të sugjerojë se çfarë artikulli 81 është për artikullin 2 dhe artikullin 178 për kontratën e punës. Çfarë thotë?

A mundet dikush të sugjerojë se çfarë artikulli 81 është për artikullin 2 dhe artikullin 178 për kontratën e punës. Çfarë thotë? Neni 178. Përfitimet e ndërprerjes së kontratës Pas përfundimit të kontratës së punës në lidhje me likuidimin e një organizate ...

një pyetësor për pajisjen në Pyaterochka ku mund të merrni? Unë dua të plotësoj saktë paraprakisht.

një pyetësor për pajisjen në Pyaterochka ku mund të merrni? Unë dua të plotësoj saktë paraprakisht. Aplikim për punësim. Mostra (e plotësuar nga aplikuesi personalisht) 1. Mbiemri __________________________ Emri ______________________________ Patronimik _________________________ 2. Nëse keni ndryshuar emrin tuaj, ...