Definoni forcën

Jepni përkufizimin e forcës C # 769; një madhësi fizike vektoriale, e cila është një masë e intensitetit të ndikimit në një trup të caktuar të trupave të tjerë, si dhe fushave. Një forcë e aplikuar në një trup masiv shkakton një ndryshim në shpejtësinë e tij ose ...