Ndihmoni përgjigjen

ndihmë përgjigje Unë jam duke kërkuar një punë pranë shtëpisë sime. Përparësia ime ndaj të tjerëve është e dukshme. Mbi të gjitha unë do të doja të fle mjaftueshëm në jetën time. Eprorët e mi janë të kënaqur me mua. Dobësia ime më e madhe është mungesa e një ...