Festa Next: E re në legjislacion

Të gjithë qytetarët që punojnë në Federatën Ruse kanë të drejtë për pushime të rregullta në përputhje me Kushtetutën e Shtetit. Dispozitat kryesore për sigurimin e pushimit të detyrueshëm rregullohen nga nenet 114-128 të Kodit të Punës të Federatës Ruse. Arti 122 garanton të drejtën për të ...