Festa Next: E re në legjislacion

E drejta për një pushim të rregullt gëzon të gjithë qytetarët e punës të Federatës Ruse në përputhje me Kushtetutën e shtetit. Dispozitat themelore për sigurimin e lejes së detyrueshme rregullohen me nenet 114-128 të Kodit të Punës të Federatës Ruse. Art. 122 garanton të drejtën për të ...

Ku mund të marr shenjat e gishtërinjve për një vizë Shengen? Rregulla të reja për marrjen e një vizë Shengen: shenjat e gishtërinjve

Që nga 14 Shtator 2015, qytetarët e Rusisë duhet të kalojnë shenjat e gishtërinjve për një vizë Shengen. Dorëzimi i të dhënave biometrike është i detyrueshëm për të gjithë. Procedura e gjurmimit të gishtërinjve kryhet në konsullata të autorizuara nga qendrat e vizave të shteteve ...