A paguhen taksat premium?

A tatohen primet? Vetëm ndihma materiale nuk i nënshtrohet tatimit mbi të ardhurat, pjesa tjetër është paga, çdo shtesë, shpërblime dhe pushim mjekësor - tatohen.Natyrisht, bonusi i të ardhurave i nënshtrohet tatimit mbi të ardhurat. pasi që kjo është një e ardhur e zakonshme ...