A kam të drejtë të marr një veteran të punës, I 51 pensionist i vitit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, shërbim në afate kalendarike më shumë se 25 vite,

A kam të drejtë të marr një Veteran të Punës, unë jam 51 vjeç, në pension nga Ministria e Punëve të Brendshme, kohëzgjatja e shërbimit në terma kalendarikë për më shumë se 25 vjet, ju duhet të konsideroheni një veteran i Ministrisë së Punëve të Brendshme, por e drejta e përfitimeve nga ...

EFA dhe EBC.

EDV dhe EDK. EBC (kompensim monetar mujor) për pagesën e strehimit dhe shërbimeve komunale. EDV (pagesa mujore me para në dorë) për ju për paaftësi të grupit të 3-të. Madhësia e plotë është 1447, 95 rubla. Madhësia e "paketës sociale" - ...