EFA dhe EBC.

EDV dhe EBC. EBC (kompensim monetar mujor) për pagesën e banesave dhe shërbimeve komunale. EDV (pagesa mujore e parave të gatshme) për ju me aftësi të kufizuara grupi i 3-të. Madhësia e plotë është 1447, fshij 95. Madhësia e "paketës sociale" - ...