EFA dhe EBC.

EDV dhe EBC. EBC (kompensim monetar mujor) për pagesën e banesave dhe shërbimeve komunale. EDV (pagesa mujore e parave të gatshme) për paaftësinë tuaj për grupin e 3-të. E madhësia e plotë është 1447 rubla. Madhësia e "paketës sociale" - ...