Fuqia legjislative.

Legjislatura. këtu përfaqësohet nga Asambleja Federale. cilat pyetje të tjera do të ketë?) Në Rusi, fuqia legjislative përfaqësohet nga një Asamble Federale dydhomëshe, e cila përfshin Dumën e Shtetit dhe Këshillin e Federatës, në rajone ...

49 se artikulli

Art 49 çfarë lloj artikulli Kushtetuta e Federatës Ruse Art. 49 Prezumimi i pafajësisë; Arti APC RF. 49 Ndryshimi i bazës ose subjektit të një kërkese, ndryshimi i shumës së kërkesave, heqja dorë nga një kërkesë, njohja e një kërkese, miqësore ...