Çfarë quhen detajet e dokumentit?

Çfarë quhen detajet e dokumentit? Kërkesa e dokumentit është një element i detyrueshëm i dokumentit zyrtar. 1 Përbërja e detajeve, të cilat përdoren në përgatitjen dhe ekzekutimin e dokumenteve organizative dhe administrative, përcaktohet nga GOST R 6.30-2003 "Sistemet e Unifikuara të Dokumentacionit ...

Çfarë është një EGRUL? ...

Cili është Regjistri i Bashkuar i Shteteve të Personave Juridikë? ... Regjistri i Bashkuar i Shteteve të Personave Ligjorë Regjistri i Bashkuar i Shteteve të Personave Ligjorë Regjistri i Bashkuar i Shteteve të Personave Ligjorë që mirëmbahet nga Shërbimi Federal i Taksave. Në Regjistrin e Unifikuar të Shtetit të Ligjit ...