Çfarë quhen detajet e dokumentit?

Si quhen detajet e dokumentit? Kërkesa e dokumentit është një element i detyrueshëm i regjistrimit të dokumentit zyrtar. 1 Përbërja e detajeve që përdoren në përgatitjen dhe ekzekutimin e dokumenteve organizative dhe administrative përcaktohet nga GOST R 6.30-2003 “Sistemet e unifikuara të dokumentacionit. Të unifikuar ...

si të shkruhet një deklaratë kërkese në gjykatë, për njohjen e gabimeve në dokumente

si të hartoni një deklaratë kërkese në gjykatë, për njohjen e një gabimi në dokumente Ju duhet të shkruani një APLIKIM në lidhje me vërtetimin e faktit të pronësisë së dokumentit të titullit Këtu është një shembull: Në gjykatën ________________________ Parashtruesi i kërkesës: ___________________ ______________________________ ...