Si të dërgoni raporte tatimore në TCS?

Si të dërgoni raporte tatimore në TCS? Është e nevojshme të lidhësh një marrëveshje me operatorin e telekomunikacionit. Partitë 3 marrin pjesë në punën e sistemit: një tatimpagues, një operator i specializuar i telekomunikacioneve dhe një inspektim tatimor. Në funksionin e transportuesit ...

Cilat janë burimet ekonomike?

Cilat janë burimet ekonomike? Burimet ekonomikisht BURIMET EKONOMIKE (nga mjetet ndihmëse frënge franceze) është një koncept themelor i teorisë ekonomike, që do të thotë burime, mjete për sigurimin e prodhimit. Burimet ekonomike janë të ndara në natyrore (të papërpunuara, gjeofizike), ...

Detyrë - A është taksë?

Detyrë - A është taksë? po Detyrimi është një tarifë e mbledhur nga organet zyrtare të autorizuara për kryerjen e funksioneve të caktuara, në shumat e parashikuara nga ligji i shtetit. Tarifat përfshijnë, në veçanti, detyrat e regjistrimit dhe vulës, ...