Cilat janë burimet ekonomike?

Cilat janë burimet ekonomike? Burimet ekonomikisht BURIMET EKONOMIKE (nga frëngjishtja. Ressource mjete ndihmëse) koncepti themelor i teorisë ekonomike, që do të thotë burimet, mjetet e sigurimit të prodhimit. Burimet ekonomike ndahen në natyrore (lëndë të parë, gjeofizike), ...

Detyra - A është taksë?

Detyra - A është taksë? po Detyra është një tarifë e vendosur nga organet zyrtare të autorizuara në kryerjen e funksioneve të caktuara, në shumën e parashikuar nga legjislacioni i shtetit. Tarifat përfshijnë, në veçanti, regjistrat dhe detyrat e vulës, ...