Cilat janë burimet ekonomike?

Cilat janë burimet ekonomike? Burimet ekonomikisht BURIMET EKONOMIKE (nga mjetet ndihmëse frënge franceze) është një koncept themelor i teorisë ekonomike, që do të thotë burime, mjete për sigurimin e prodhimit. Burimet ekonomike janë të ndara në natyrore (të papërpunuara, gjeofizike), ...

Detyrë - A është taksë?

Detyrë - A është taksë? po Detyrimi është një tarifë e mbledhur nga organet zyrtare të autorizuara për kryerjen e funksioneve të caktuara, në shumat e parashikuara nga ligji i shtetit. Tarifat përfshijnë, në veçanti, detyrat e regjistrimit dhe vulës, ...