Si t'i shkruani një apel qeverisë? Jepni një shembull plz shumë të domosdoshëm

Si t'i shkruani një apel qeverisë? Jepni një shembull Plz me të vërtetë nevojë për http://ps.112.ru/portal/dt?PortalMainContainer.setSelected=DefAppeallast=falseisAgreement=trueappealType=defencedivision=1divisionText=РРР RRSSRR http: // Qeverinë. rf / online / http: // apelimet. President. Është e thjeshtë. Është e nevojshme vetëm të kuptohet se trajtimi duhet të ketë kuptim dhe ...

Hetimi administrativ?

Hetimi administrativ? Neni 28.7. Kodi Administrativ i Federatës Ruse Hetimi administrativ 1. Në rastet kur pas zbulimit të kundërvajtjes administrative kryhen ekzaminime ose veprime të tjera procedurale që kërkojnë shpenzime të konsiderueshme kohore, kryhet hetim administrativ. 2 ...