Fuqia maksimale e avokatit

Pse më duhet një avokat, mendoj, se pothuajse çdo i rritur e di. Ky është një dokument që konfirmon të drejtën, për shembull, të menaxhimit të transportit, për të qenë një përfaqësues në organizata të ndryshme, për të kryer detyra të tjera që lidhen me punën e dokumentacionit. Nga të tjerët ...