Jepni shembuj të tre kërpudhave në secilën prej tyre: saprotrofat, parazitët, symbiontët dhe grabitqarët. Ju lutem!

Jepni shembuj të tre kërpudhave në secilin: saprotrofet, parazitët, simbionet dhe grabitqarët. Je i mirepritur! Saprotrophs: penicillus, mukor, rizopus Simbionet: boletus, boletus, kërpudha të bardha Parazitët: kërpudha chaga, kërpudhat tinder, sëmundja e vonë Predators: dactylaria e bardhë, atrobotris ...