çfarë do të thotë fjala - intensifiko -? Nëse është e mundur, jep përgjigjen sa më të shkurtër që të jetë e mundur.

çfarë do të thotë fjala - intensifiko -? Nëse është e mundur, jep përgjigjen sa më të shkurtër që të jetë e mundur. INTENSIFIKIMI INTENSIFIKIMI I INTENSIFIKIMIT INTENSIFIKIMI # 769; RRETHONI, intensifikoni, intensifikoni, zhvendosni. dhe mosbesim. (Book.). Strahd. të intensifikohet. E ndjeshme ...