kontrolluar tekstin për plagjiaturë, që do të thotë unike e tekstit 33 për qind.

kontrolluar tekstin për plagjiaturë, që do të thotë unike e tekstit 33 për qind. Pajisjet e zgjedhura për mbrojtjen e informacionit 1. Gjeneratori në rrjetin e furnizimit me energji Sonata-RS1Gjeneratori në rrjetin e furnizimit me energji Sonata-RS1 - Gjeneratori i zhurmës së bardhë në rrjetin e furnizimit me energji elektrike dhe ...

çfarë do të thotë fjala - intensifiko - Nëse është e mundur, jepni një përgjigje sa më të shkurtër të jetë e mundur.

çfarë do të thotë fjala - intensifiko - Nëse është e mundur, jepni një përgjigje sa më të shkurtër të jetë e mundur. INTENSIFY Përkthimi INTENSIFY INTENSIFY # 769; EKSPLERONI, intensifikoni, intensifikoni, kompletoni. dhe të zbuluar. (libër). vuajtje. të intensifikohen. Shpjeguese