Cila është rregullimi

Cila është rregullimi është pothuajse e njëjtë me kalibrimin vetëm më të saktë http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=110 e nuk kryejnë asnjë rregullim nëse lente nuk përputhet me kthimin e cilësisë. (nga ai, justifikoni për të verifikuar), kontrolloni dhe ...