Cila është rregullimi

Çfarë është rregullimi është pothuajse e njëjtë me kalibrimin, por më saktësisht http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=110 e nuk kryen asnjë rregullim nëse thjerrëzat nuk përputhen me cilësinë, ktheje atë. (nga gjermanishtja justiere për të verifikuar), kontrolloni dhe ...