i cili shpiku llamba

që shpiku llambën e dritës Ai që më parë patentuar. në përgjithësi, llamba e parë dhe një bateri për të u shpikën në Babiloni në kohën antike ... ato shpikje për të cilat ne dimë janë thjesht plagjiaturë shkencore! ...