i cili shpiku llamba

i cili shpiku llambë të lehta Ai që më parë zapantentoval. Në përgjithësi, llambat e para dhe një bateri për të u shpik në Babiloni në kohët e lashta ... ato shpikje që njohim janë plagjiaturë shkencore! ...