Si të mësoni estonezin me veten tuaj? Nuk ka mësues të gjuhës në qytet, por ne nuk heqim dorë!

Si të mësoni estonisht vetë? Nuk ka mësues gjuhe në qytet, por ne nuk dorëzohemi! http://www.eki.ee/books/ekk09/ http://langust.ru/news/16_10_12.shtml http://openlanguage.ru/inform/inslozhnye_jazyki_mira http://www.languages-study.com/ eesti-links.html http://www.eestikeel.ru/ https://sites.google.com/site/eestikeelkool/ Suksese! Estonishtja nuk është një gjuhë shumë e vështirë në krahasim me ...