Tulle, vello - çfarë lloji?

Tulle, vello - çfarë lloji? vello-femër vello-mashkull Disa fjalë ndryshojnë gjininë me kalimin e kohës. Për shembull, emër. _ hija_ ishte dikur mashkullore, prandaj forma zvogëluese është _tenk_. _Kafe_ ishte dikur _ kafe_ - mashkull ...

Si të mësoni estonezin me veten tuaj? Nuk ka mësues të gjuhës në qytet, por ne nuk heqim dorë!

Si të mësoni estonezin me veten tuaj? Nuk ka mësues të gjuhës në qytet, por ne nuk heqim dorë! http://www.eki.ee/books/ekk09/ http://langust.ru/news/16_10_12.shtml http://openlanguage.ru/inform/inslozhnye_jazyki_mira http://www.languages-study.com/ eesti-links.html http://www.eestikeel.ru/ https://sites.google.com/site/eestikeelkool/ Sukseset! Estoni nuk është një gjuhë shumë e ndërlikuar në krahasim me ...