çfarë është koral

Çfarë është koral? Minerali i korundit, alumini i kristaltë (Al2O3), singonia trigonal, ditrigonal-scaleno. Ajo është gjetur si e ndarë ose e shkrirë në grupe kristalësh me formë fuçi, dipyramidale dhe tabelare të pamjes pseudoheksagonal, përfshirje të izoluara dhe ...

Çfarë është një kanal?

Çfarë është një kanal? Rrjedha është: 1) Një brazdë e zgjatur, e zbrazur në WWC, dhe zakonisht ka për qëllim të thahet uji ose të zhbëhet diçka 2) Një brazdë e zgjatur në tokë, në tokë 3) Një depresion i gjatë i ngushtë në katin e oqeanit ...