çfarë është koral

çfarë është minerali i korundit Corundum, oksid kristal-alumini (Al2O3), sistemi trigonal, shkalla ditrigonale - nohedral. Ndodh në formën e ndara ose të ndërthurura në grupe kristalesh në formë fuçi, dipiramidale dhe tabelash me pamje pseudo-gjashtëkëndore, përfshirje të izoluara dhe ...

Çfarë është një kanal?

çfarë është ulluku? Një hendek është: 1) Një depresion i zgjatur, i gdhendur në diçka dhe zakonisht i destinuar për kullimin e ujit ose për derdhjen e diçkaje. 2) Një depresion i zgjatur në sipërfaqen e tokës, në tokë. 3) Një depresion i ngushtë i gjatë në fund të oqeanit ...