Kush shkroi adagio Albinoni?

Kush e shkroi adagio albinoni? Albinoni, adagio në G minor. https://otvet.mail.ru/question/189651828 Adagio Albinoni është një nga veprat më të famshme muzikore. Se sigurisht që tingëllon kur një person shoqërohet në udhëtimin e fundit. Kjo është ajo ...

cila është ndryshimi?

cila është ndryshimi? Ndryshimi është një pjesë muzikore në të cilën ndryshojnë pjesët. Një variant zakonisht quhet një variant i diçkaje, një ndryshim i vogël ose devijim. Ka edhe kuptime më specifike të këtij termi: Në muzikë: variacion ...

Kur dhe në cilin vend u shfaq xilofoni?

Kur dhe në cilin vend u shfaq xylofhone? Për të mbyllur pyetjen ... XYLOPHON (nga xylo ... dhe ... prejardhje), një instrument muzikor i vetë-tingëllueshëm pezullues. Përbëhet nga një numër i blloqeve prej druri me gjatësi të ndryshme. Shpërndarë midis shumë kombeve, kryesisht ...