Spin indirekt

Zhvillimi indirekt - Zhvillimi indirekt, ose zgjerimi me metamorfozë të organizmit, duket se është zhvilluar përtej trupit që lulëzon, mund të jetë më i thjeshtë, mund të keni një organizatë specifike, mund ta quani larvat. Larva grub, ...

analiza morfologjike

analiza morfologjike Ju faleminderit Irina faleminderit shumë! Irina, dhe mund të shkruani një analizë morfologjike të përemrit CAM; Ai që nuk e kontrollon veten nuk do ta udhëzojë tjetrin. Cila është toka, e tillë është dhe ...