Çfarë është një copë?

Çfarë është patter? Folësit janë të dizajnuara për të zhvilluar fjalimin, për të përmirësuar fjalimin dhe argëtimin. Skorogovorki duhet të lexojë shumë fëmijërinë, sepse leximi i gjurmëve të gjuhës dhe memorizimi i tyre ndihmon në formimin e një fjale të bukur dhe të njëtrajtshme, ata mësojnë të shprehen ...

Spin indirekt

Zhvillimi indirekt - Zhvillimi indirekt, ose zgjerimi me metamorfozë të organizmit, duket se është zhvilluar përtej trupit që lulëzon, mund të jetë më i thjeshtë, mund të keni një organizatë specifike, mund ta quani larvat. Larva grub, ...

analiza morfologjike

analiza morfologjike Ju faleminderit Irina faleminderit shumë! Irina, dhe mund të shkruani një analizë morfologjike të përemrit CAM; Ai që nuk e kontrollon veten nuk do ta udhëzojë tjetrin. Cila është toka, e tillë është dhe ...