Përshëndetje, dua të di se cila është përgjegjësia e një kontabilisti, llogaritësi në një restorant, cilat funksione duhet të kryej?

Dua të di se cila është përgjegjësia e kalkulatorit të kontabilistëve në një restorant, cilat funksione duhet të kryej? Për të bërë kartat e llogaritjes për produktet e përgatitura dhe të shitura. Është mjaft e mundimshme dhe e vështirë. Vërtetë, tani ka të veçantë ...