mesazh mbi "Çfarë është Greqia interesante"?

сообщение на тему "Чем интересна греция"? молцы Греция — страна с великим историческим прошлым и многовековыми традициями. На земле Греции сохраняются многочисленные прекрасные памятники Древней Эллады, ее наука, искусство, культура…

Kush janë caryatids?

Кто такие кариатиды? http://ru.wikipedia.org/wiki/Кариатида КАРИАТИ#769;ДА (греч. kariatis "каштановая", или "карийская", от г. Кария в Лаконии, южной части Греции у границы с Аркадией) эпитет богини лесов Артемиды, почитавшейся в лесных районах…

Çfarë është realizmi? ...

Farë është realizmi? ... Realizmi është në pikturë, letërsi, filozofi ... Cilin e bëni ju Realiteti # 769; hm, në filozofi një term filozofik i përdorur për t'iu drejtuar një drejtimi që postulon ekzistencën e një realiteti të pavarur nga lënda njohëse. Realiteti # 769; drejtimi 3 milion ...

Kush është athena?

Kush është Athena? Perëndeshë e lashtë greke e luftës dhe mençurisë. Athena është perëndeshë e lashtë greke e mençurisë, mbrojtjes së luftës, zanate. Në panteonin romak me emrin Minerva. Simbolet E: buf, mburojë, shtizë dhe lopë. Athena është ...