Ju lutemi hidhni listën e komandave për skedarin grumbull. bat.

Ju lutemi hidhni në listën e komandave për skedarin grumbull. shkop CMD (cmd) -Fillimi i interpretuesit të rreshtit komandues COPY-kopjimi i një ose disa skedarëve DATA-Vendosja e datës aktuale CHKDSK-kontrollimi i diskut me daljen e statistikave CLS-pastrimi i ekranit CHKNTFS-shfaqja dhe ndryshimi i ekzekutimit të kontrollit të diskut në kohën e nisjes ATTRIB-shfaqja ...