Ndihmoni pythonin e ri

Ndihmoni python newbie a = int (input ()) b = int (input ()) c = random.randint (a, b) print (c) print (random.randint (a, b)) Kjo funksionon - vetëm mungon Jepni një numër të rastësishëm. Sillni atë që është. importo gjurmë të rastit (random.randint (int (input ()), int (input ()))) ashtu si ...

Si të kollitem një web shkolluar?

Si të kollitem me shkrim në internet? Këtu është video tregon se si të përdorin skenarin dhe përmes të cilit shfletuesit 100% duke punuar, unë e kontrolluar atë vetë. https://www.youtube.com/watch?v=DU0uq37mXYQ këtu gjithçka po tregon https://www.youtube.com/watch?v=k7PKbgv3CKQ këtu është teksti i lidhjes: https://yadi.sk/d/-YsXZuyJr4Qsu nxjerr në pah letër ...