Si mund ta shfaq JavaScript në një faqe?

Si të shfaqim vlerën e një variabli JavaScript në një faqe? dokument.shkruaj (gjerësi) dokument.querySelector (#output) .textPërmbajtja = gjerësia; Plotësimi i aftësive të mëparshme. Metoda e alarmit () përdoret për të shfaqur një kuti të thjeshtë dialogu. Duke përdorur metodën e konfirmimit (), ju gjithashtu mund të shfaqni në ...