Cili është emri i fontit për Word, si në zarfat postare, e cila shtypet me një vijë të vijës.

Cili është emri i fontit, për Word, si në zarfat e postës, i cili shtypet me një vijë vizatimi. Ka shkronja të tilla. Menjëherë më kujtova këtë http://www.free-fonts-ttf.org/true-type-fonts/postindex-5358-download.htm. Ekziston edhe një font interesant në formën e një kodi postar http://www.photoshop-master.ru/adds.php?rub=17id=2011 ...