Çfarë është kodimi dhe dekodimi? Shembuj. Mënyrat për të koduar dhe dekoduar informacionin numerik, tekstual dhe grafik

Operimi i pajisjeve informatike elektronike për përpunimin e të dhënave është bërë një hap i rëndësishëm në procesin e përmirësimit të sistemeve të menaxhimit dhe planifikimit. Por kjo metodë e mbledhjes dhe përpunimit të informacionit është disi e ndryshme nga e zakonshmja, prandaj kërkohet konvertimi ...

Riprodhues në Minecraft: krijimi dhe aplikimi

Начинающие игроки могут не догадываться об этом, но в "Майнкрафте" имеется большое количество разнообразных механизмов, каждый из которых уникален и имеет собственную функцию. Более того, многие механизмы используются и не…