Çfarë është kodimi dhe dekodimi? Shembuj. Mënyrat për të koduar dhe dekoduar informacionin numerik, tekstual dhe grafik

Operimi i pajisjeve informatike elektronike për përpunimin e të dhënave është bërë një hap i rëndësishëm në procesin e përmirësimit të sistemeve të menaxhimit dhe planifikimit. Por kjo metodë e mbledhjes dhe përpunimit të informacionit është disi e ndryshme nga e zakonshmja, prandaj kërkohet konvertimi ...