Shembull ad ad lloj

Sot, reklamimi është bërë pjesë integrale e jetës së përditshme. Ajo na shoqëron kudo: në rrugën për të punuar, kur ecim rreth qytetit, në transport, në ekranet televizive. Një lloj reklamimi ...

Termi 'promo'

Parafjala "promo" sot ka hyrë fort në jetën e përditshme të njeriut modern. Nga të gjitha anët dëgjojmë vazhdimisht "promovim", "rroba promovuese", "site promovimi", "suvenire promovuese", "video promovuese", "kode promovuese" - kjo listë vazhdon dhe vazhdon.