Kush dhe si është formuar qeveria ruse?

Kush dhe si formohet qeveria e Federatës Ruse? Ne caktojmë Kryetarin e Qeverisë së Federatës Ruse nga Presidenti i Federatës Ruse në përputhje me procedurën e përcaktuar me Kushtetutën e Federatës Ruse. Zëvendëskryeministrat e Federatës Ruse dhe ministrat federalë emërohen ...

Buxheti i shtetit është

Buxheti i shtetit është buxheti i shtetit është marrëdhëniet ekonomike midis shtetit dhe subjekteve të të gjitha formave të pronësisë dhe qytetarëve individualë në lidhje me formimin e një fondi të centralizuar të fondeve të alokuara për zbatimin e ...