Buxheti i shtetit është

Buxheti i shtetit - ky është buxheti i shtetit - është marrëdhënia ekonomike midis shtetit dhe subjekteve të të gjitha formave të pronësisë dhe qytetarëve individual në lidhje me formimin e një fondi të centralizuar të fondeve të alokuara për të përmbushur ...