Vendosja e një mallkimi mbi një person.

Vendosja e një mallkimi mbi një person. Një person që ka aftësi të tilla mund të mallkojë, për lumturinë tonë nuk ka aq shumë prej tyre. Magjistari ose magjistari mund të mallkojnë, magjistarët janë njerëz që posedojnë për këtë qëllim fuqi të mjaftueshme ...

A ka magji? Really?

A ka magji? Really? Magjia është një mënyrë dhe mjet për të marrë atë që dëshironi në këtë moment, në përfundim të disa veprimeve. Kjo është një teori. Në jetë, një magjistar me këtë parim mund të ...

Cilat janë Glyphs?

Cilat janë Glyphs? Në arkeologji, një glyph është një simbol i gdhendur ose gdhendur në një gur (petroglyph) ose pemë. Mund të jetë një piktogram ose një ideogram, ose pjesë e një sistemi të shkrimit, siç është një letër sillame ...