Vendosja e një mallkimi mbi një person.

Vendosja e një mallkimi mbi një person. Një person me aftësi të tilla mund të mallkojë; për fat të mirë, nuk ka aq shumë prej tyre. Një magjistar ose një magjistar mund të mallkojë, një magjistare janë njerëzit që kanë forcë të mjaftueshme për këtë ...

A ka magji? Really?

A ekziston magjia? Në të vërtetë? Magjia është një mënyrë dhe një mjet për të marrë atë që dëshironi në këtë moment, pas përfundimit të një veprimi të caktuar. Kjo është teori. Në jetë, një magjistar në këtë parim mund vetëm ...

Cilat janë Glyphs?

Çfarë janë Glyphs? Në arkeologji, glyph është një simbol i gdhendur ose i gdhendur në gur (petroglyph) ose dru. Mund të jetë një piktogram ose ideogram, ose pjesë e një sistemi shkrimi siç është shkrimi silabik ...