ujku në ëndërr?

ujku në ëndërr? Kujdes nga armiqtë, ata po komplotojnë. Një ujk duke sulmuar ose duke ndjekur pre, tani ju jeni në pozitën e këtij pre, të gjithë duan diçka nga ju, diçka kërkohet, dhe ju ...