Akciza e karburantit në Rusi

Taksat e akcizës për benzinën motorike dhe karburantin naftë janë një lloj taksash që merren nga sipërmarrësit dhe organizatat. Zbritja e tyre kryhet kur kryen operacione të caktuara biznesi, përfshirë lëvizjen e produkteve përtej kufirit të doganave ...