Akciza e karburantit në Rusi

Akcizat mbi benzinën motorike dhe naftë janë një lloj taksash të vëna mbi sipërmarrësit dhe organizatat. Zbritja e tyre kryhet në kryerjen e veprimeve të caktuara biznesi, duke përfshirë lëvizjen e produkteve përtej kufirit të doganave ...