Akciza e karburantit në Rusi

Akcizat mbi benzinën motorike dhe naftë janë një lloj taksash të vëna mbi sipërmarrësit dhe organizatat. Zbritja e tyre kryhet në kryerjen e veprimeve të caktuara biznesi, duke përfshirë lëvizjen e produkteve përtej kufirit të doganave ...

Email id - çfarë është?

Kohët e fundit, FSU "Posta ruse" ka kaluar në standardet ndërkombëtare të shërbimit të klientit. Kjo nënkupton, përveç përmirësimit të cilësisë së shërbimit dhe kompjuterizimit dhe automatizimit të numrit maksimal të proceseve të postës, përdorimi i një të ri ...