Akciza e karburantit në Rusi

Taksat e akcizës për benzinën motorike dhe karburantin naftë janë një lloj taksash që merren nga sipërmarrësit dhe organizatat. Zbritja e tyre kryhet kur kryen operacione të caktuara biznesi, përfshirë lëvizjen e produkteve përtej kufirit të doganave ...

Si dhe kur të shkurtuar currants

Një procedurë e tillë e rëndësishme si krasitja e rrushit është e nevojshme para së gjithash në mënyrë që të merrni rendimente të mira. Ndër të tjera, kjo rrit madhësinë e manave. Prandaj, shumë banorë të verës janë të shqetësuar për çështjen e ...

Email id - çfarë është?

Kohët e fundit, FSUE Russian Post ka kaluar në standardet ndërkombëtare të shërbimit të klientit. Kjo nënkupton, përveç përmirësimit të cilësisë së shërbimit dhe kompjuterizimit dhe automatizimit të numrit maksimal të proceseve postare, përdorimin e këtyre të reja për ...