A ka një vend ku mund të shihni kur përfundon periudha e privimit të patentës së shoferit?

A ka një vend ku mund të shihni kur përfundon periudha e privimit të patentës së shoferit? Jo, lexoni forumet http://www.gai.ru/conference/topic485904/p8.htm http://www.vashamashina.ru/driving_ban.html http://www.rg.ru/2010/11/10/prava .html Deri kohët e fundit, afati i privimit filloi që nga momenti i lidhjes së vendimit të gjykatës ...