Ingosstrakh nënvizoi pagesën e OSAGO

Ingosstrakh ka nënvlerësuar pagesën për sigurimin e detyrueshëm të përgjegjësisë nga palët e treta motorike quiteshtë mjaft e mundur të marrësh para, por është një detyrë shumë e paturpshme të përfshihesh në të gjithë barrën gjyqësore vetë. Kam pasur një përvojë të tillë, nuk dua më përsëritje ...