Studimi për të drejtat nga zyra e regjistrimit ushtarak dhe regjistrimit, sa zgjat trajnimi për kategorinë B?

Duke studiuar të drejtat nga zyra e regjistrimit dhe regjistrimit ushtarak, sa zgjat trajnimi për kategorinë B? Me kërkesën e ushtarakut, zyra e regjistrimit dhe regjistrimit ushtarak mund ta dërgojë atë për të studiuar në një shkollë të rregullt të makinës nën programin "trainimi i shoferëve të kategorisë C ..."