Ata i dhanë një pyetësori Voikenkomat për prindërit për të plotësuar me pyetje: informacion mbi të afërmit dhe madhësinë e pagës, sigurimin e strehimit

Ata dhanë një pyetësor në zyrën e regjistrimit dhe regjistrimit ushtarak për prindërit që të plotësojnë me pyetje: të dhëna për të afërmit dhe shumën e pagës, sigurimin e strehimit Epo, natyrisht, është e ligjshme. Nuk ju kërkohet të zbuloni informacione sekrete. nëse është i tillë, atëherë ...

Sa kohë keni nevojë nga privati ​​tek koloneli? Koha mesatare nga radhitja në radhë! Kush e di?

Sa kohë duhet nga private te koloneli? Koha mesatare nga një gradë në një gradë! Kush e di? Ky është një ekstrakt nga Rregulloret për procedurën e kryerjes së shërbimit ushtarak: ———————————————————————————— Neni 22 Procedura për caktimin e një shërbimi tjetër ushtarak ...