Cili është shpirti i njeriut?

Cili është shpirti i njeriut? Fillimisht, shpirti njerëzor është i përjetshëm dhe trupi është i vdekshëm. Njeriu është një entitet shumëdimensional. Njeriu në aspektin e strukturës së tij shumëdimensionale në botën materiale (duke përfshirë ...