Cili është shpirti i njeriut?

Çfarë është shpirti i njeriut? Le të fillojmë me faktin se shpirti i njeriut është i përjetshëm, dhe trupi është i vdekshëm. Njeriu është një entitet shumëdimensional. Një person për sa i përket të gjithë strukturës së tij shumëdimensionale në botën materiale (në atë ...