Sa Gara njerëzore ekzistojnë në Tokë ... dhe cila konsiderohet më së shumti - e lashtë dhe e guximshme? ... ...

Sa Gara njerëzore ekzistojnë në Tokë ..., dhe cila konsiderohet më së shumti - e lashtë dhe e guximshme? ... ... Ekziston vetëm një racë - e bardhë ("raca tabula"), pjesa tjetër janë popuj të formuar si rezultat i asimilimit të të gjithëve me të gjithë (të bardhë, gri, të zezë, zvarranikët, amfibët, ...

Kush janë Daedra?

Kush janë Daedra? Në pranverë, këto krijesa janë shumë agresive - ata përpiqen të kafshojnë këmbët e kalimtarëve, sepse nuk ka gjethe të mjaftueshme për të ngrënë. Të vjetrat hëngrën, por të reja nuk u rritën. Ata folezojnë në gropa ...